Post-Bono™

From Med omtanke!
Jump to navigation Jump to search

Hvad ville du gøre hvis du var 10-20-30% mere kreativt. Ville du have det bedre end du har det i dag - og ville du lave noget helt andet end du gør nu?

Se sådan et spørgsmål er en trædesten som du ganske enkelt kan bruge i et lille eksperiment. For lige meget hvad du svarer her, så behøver du jo ikke at være mere kreativ for at tænke det! Alt du behøver er nogle små "trick spørgsmål" og du får en ny tanke serveret, det er der intet mystisk i.

Næste skridt i eksperimentet er nu at du kan forestille dig hvad der ville ske hvis du kunne lære at være langt mere kreativ end du nogensinde kunne forestille dig. Hvad ville du nu gøre og hvad ville du kunne gøre bedre. Leg med og se lidt af hvad dette eksperiment førte til - da jeg gik i gang med at debunke de Bono!

Her går jeg måske en smule ud over hvad man normalt beskæftiger sig med i folkeskole regi? Målet med dette tema er dog at åbne op for nogle af de strategiske alternativer som bliver tilgængelige når vi øger omtanken, og specifikt når en organisation tilføres de ekstra ressourcer som omtanken giver. Folkeskolen er en sådan organisation - facilitering, den værdibaserede tilgang og politik er eksempler på faktorer som allerede påvirker folkeskolen. Der tales stadigt om "hvad er børns værdier", og der er mange nye bud på hvordan vi mere og mere effektivt gennemtrumfe politisk korrekte værdier og idealer via skolen. Når man debunker disse tanker ender vi op med et behov for et alternativ hvorved hver enkelt af os vi kan udfolde vores værdier i det åbne samfund - og hvor ville det være bedre at starte end i folkeskolen?
Med dette tema vil jeg altså lukke værdidebatten - og skitsere hvordan folkeskolen kan hjælpe os med at gøre det meget bedre!


TEMA: Hvad kommer efter kreativitet?

Når omtanke bliver en knowhow kan vi fokusere på hvad vi vil bruge det til. Det lyder måske enkelt, men mange af mine erhvervskursister ser netop dette som en virkelig løftestang for helt nye muligheder - med denne form for omtanke kan man gøre noget man reelt ville men ikke kunne før. Dertil kommer at nogen komplekse ting som bliver banale, men også ting som vi før har gjort der bliver overflødige eller sekundære.

Edward de Bono startede sin bog The Mechanism of mind med følgende afsnit:

There are those who suppose that the brain will for ever remain a mystery. There are those who suppose that one day the way the brain works will be revealed in all its detail. Of what use would such knowledge be? Would the problems og mankind be suddenly solved by a surge of understanding? Would one be abel to make practical use of the knowledge?

The rest is history, som man siger. Edward de Bono opfandt en masse tekniker til omtanke, og hvad kan vi så bruge dem til?

Post-Bono™

Lateral tænkning og Parallel Thinking®, giver os nogle stærke redskaber kan føre til Sur/petition™. Dette tema handler om de nye regler for omtanke som vi hermed kan vælge at spille efter.

Med de tre af artiklerne her prøve jeg at skitsere nogle eksempler på hvad det er vi nu kan klassificere som overflødige og sekundære - ikke fordi disse tilgange ikke kan være produktive, men fordi vi nu også har de nye spilleregner at tage hensyn til!

Kreativitet og innovation er med introduktionen sekundære processer, men stadigt et vigtig element i samspil med laterale tænkning - det er dog ikke nødvendigt at "spilde" for mange ressourcer præcis på at blive mere kreativt eller innovativ. Vi kan klassificere kreativitet som "en åben værdi", hvilket vil sige at vi nok vil kunne fristes til at bruge for megen tid på den. Det er ekspertens hårde opgave at trivialiser sådanne emner - og vi skal derfor også her se nærmere på hvordan kreativitet i den grad kan komme til at stjæle vores opmærksomhed!

Samtidigt kan vi også godt pille Edward de Bono ned fra den piedestal som nogen har sat ham op på! Hvis du skal forstå hvad han siger må du holde op med at genforttolke det - alle de mere end 90 bøger han har skrevet kan ikke læses som små bibler, men er udtryk for en stærk vilje til at gøre os andre bedre til at gøre det bedre.....

Med og efter Edward de Bono har vi altså ikke fået en ny Guru, men vi har fået en lang række gode historier om omtanke. Og ikke mindst har vi fået nogle nye spilleregler som netop gør os i stand til at fortælle vores egne historier på vores egen præmisser. Dette betyder ikke at Edward de Bono ikke længere er god, han er vel Maltas svar på Grundtvig, men forhåbentligt er der ingen der vil dyrke hans person bare for det!

Kreativ-på-livstid.com

Blandt de banale men komplekse ting finder vi begrebet kreativitet. Allerede i 1986-7, da jeg arbejdede hos IBM, var der på de interne fora store debatter om hvad kreativitet 'er'. Rent filosofisk set er dette en interessant, men også banal debat, hvor man naivt forestiller sig at definitionen fører til sandheden om anvendelsen. Edward de Bono's introduktion hans bog (se herover) præsentere os for samme paradoks, selv om vi ved 'alt' om et emne bliver problemernes løsning ikke givet af det!


Denne native 'tro på viden' kender vi fra Sokrates, men du kan lære gøre det bedre en ham - via omtanke kan vi måske lære os at skelne mellem det som er væsentligt - og så det der er så uhyre interessant, men alligevel sekundært.

Disse sekundære emner vil naturligvis også indeholde vigtige elementer, men pointen er at de bare er trædesten som fører os frem til det vi vil. Hvis disse trædesten fanger vores opmærksomhed fordi de er for interessante, kommer vi aldrig frem til det som vi egentligt skulle beskæftige os med. Temaet her omhandler netop emner som jeg har fundet som meget interessante og alligevel sekundære i forhold til det som kommer efter kreativitet.

De kreative piedestaler må rives ned og vi skal lære at anvende kreativitet i mere afmålte doser!

Hvordan undgår du at spænde vognen for hesten - du skal tænke kreativt/kritisk og vurdere hvordan du 'lettest' skaber netop den effekt du ønsker. Det er nu ikke så enkelt, det er faktisk meget lettere at gør det gode og lad det blive ved det. Når læring, udvikling, kreativitet, og andre plus ord, bliver til en "kult" er det tid for "eksperterne" at sige stop!

God på livstid??

En at den moderne newage mantraer lyder således: "Bag enhver handling ligger der en god hensigt."

En filosof ville sikkert ryste på hovedet af denne banale relativisme - men det afspejler også et grundproblem i vores ambitioner. Frem for at beskæftige os med at gøre det der er bedre for os alle, gør vi ofte bare det gode, det skønne og det sande..... Du er i godt selskab, store filosoffer har gået af samme sti, men det er en dårlig undskyldning for ikke at gøre det bedre.


Det gode kannibalisere det som er bedre. Vi er mange der har forsøgt at gøre noget godt for andre, og siden har vi opdaget de fik det bedre når vi holdt op. Temaet her er altså ikke et angreb på dig der gør det gode - men spørgsmålet er om der er alternativer til det gode og hvad sker der når vi gør det!

Når vi skifter fra en analytisk filosofi der ser på hvad der var og 'er', til en skabende filosofi som ser på hvad er 'kan være' er det ikke længere nok at være god, når man kan gøre noget bedre! De åbne værdier frister os til at gøre dem til livs projekter, velkommen i kulten, hvordan kan det gå så galt og skal vi nøjes med at være idealister og gode på livstid?

Gør det bedre....!

Hoved temaet for disse sider er altid omtanke - kreativ, konstruktiv og kritisk tænkning - når vi mødes for at tænke sammen kræves en sådan omtanke. Her vil jeg altså prøve at sætte den systematiske omtanke op som et alternativ til det er normalt sker når vi bliver faciliteret, når vi tænker værdibaseret eller når vi tænker politisk.....

Hvilke mekanismer er der i spil og hvorfor går det galt, når vi mødes for at tænke sammen?

Læs mere om hvad der kan ske når de nye teknikker, nye spilleregler og det vi kalder Sur/petition™ sættes i spil:

Spring over her og læs hvordan hele Edward de Bono's system er beskyttet ikke alene af ophavsregler, men også af Sur/petition™ teknik!